Restaurations ventilation

Restaurations ventilation

Kravene for en restaurant, køkken eller lignende i forhold til ventilationen er ret store, da både køkken, arbejdere, og gæster er med til at opbruge ilten og udleder enorme mængder af CO2.

Behovet for at servicere sådan et anlæg, der både skal sørge for at få røg/damp, CO2 og lugte ud af lokalerne er meget vigtigt.

Vi vil gerne tilbyde dig et uforpligtende gennemgang af jeres ventilation, både i forhold til service og ny installation

Udfyld dit navn og nummer så ringer vi til dig om lidt!

Hvorfor er ventilation i restauranten er vigtigt?

Udsugning i restaurationer vigtigt for at sikre sig et godt indeklima til både dine gæster og medarbejdere.
I en restaurant er både lys (el/levende), vejrtrækning fra mennesker, el installationer (køleskabe mm) røg fra madlavning og meget mere med til at øge behovet for for ventilation og i øvrigt service heraf

Energioptimering og service:

Vi tager gerne en uforpligtende gennemgang af af jeres nuværende installation i forhold til energioptimering og servicering, eller nu installation.
Det koster ikke noget, men giver ofte dig noget inspiration til hvordan, du kan forbedre jeres indeklima

Hvordan laves ventilationen til restaurationen?

De målinger vi fortager danner bases for installation, bruger vi til at udregne hvor effektivt anlægget skal være.

Vi laver altid denne gennemgang af arbejdspladsen og fortager de nødvendige målinger på CO2 og andre dampe, for at sikre at vi præcist kan udregne hvor og hvor meget ind/udsug der skal være hvor.
Ligeledes om vi skal tage højde for røg, fugt og hvor der ikke må være træk

Industriventilation pris?

Specielt i en restauration er der rigtigt mange faktorer som spiller ind i forhold til prisen
Disse faktorer afgøre hvor stort anlæggets effektivitet skal være hvilket kanaltræk vi skal lave osv.

Vi vil gerne give et uforpligtende tilbud på installation eller servicering af nuværende

Udsugning til restaurant

Vores referencer